Dagbehandling · Intern Skole


 

Godkendelse

Småskolen Christianshede er godkendt som et dagbehandlingstilbud efter Servicelovens § 52 stk. 3. Ikast – Brande Kommune fører tilsyn.

Dagskolen tilbyder et rummeligt dagbehandlingstilbud for unge som har brug for et særligt tilrettelagt skoletilbud i et positivt alsidigt miljø.

 

Hvad er dagbehandling?

Dagbehandling er en skoleform for elever, som ikke kan rummes i folkeskolen eller på en specialskole. Dagbehandlingstilbud kan fx være interne skoler på opholdssteder.

​Dagbehandlingstilbud følger de almindelige bestemmelser i Folkeskoleloven ift. hvor mange timer eleverne skal være i skole, hvad de skal undervises i m.m. Der bliver dog taget individuelle hensyn og kan søges forskellige dispensationer for elever i dagbehandlingstilbud.

Den interne skole på Småskolen Christianshede tilbyder således en specialiseret dagskole indsats hvor undervisning, socialpædagogik og behandling integreres i ét tilbud.

 

Individuelt fokus

Småskolen Christianshede tager udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer, potentialer og udfordringer. Gennem socialt samvær i trygge rammer får eleven den selvtillid, der skal til for at opnå faglig dygtighed.

Undervisningen på dagskolen har samme timetal og samme fag om i folkeskolen, men undervisningen er individuelt tilrettelagt for hver enkelt elev. De fleste elevers som starter på dagskolen har psykosociale udfordringer, som ofte skal løses individuelt. Derfor tilpasses indlæringsmetoder, klassestørrelse og undervisningsplan til den enkelte.

 

Tæt samarbejde med eleven hjem / bosted

Småskolen Christianshede arbejder tæt sammen med elevens bagland om den enkelte elevs udvikling, dvs. forældre, plejefamilie eller opholdssted.

 

Alle tiders dagbehandlingstilbud Jylland

Småskolen Christianshede

Christianshedevej 46
7441 Bording

info@christianshede.dk
tlf. 86 86 92 22
cvr nr. 10198844

Leder Charlotte Grønhøj
tlf. 50 85 92 22