KORT FORTALT August 2017


Indledning

Småskolen Christianshede har siden 1979 været en del af interessefællesskabet Tvind.

I dette statement vil vi gerne fortælle om Småskolen Christianshede.

 

Småskolen Christianshede

Småskolen Christianshede ligger smukt og tæt på den jyske højderyg omgivet af lyngmarker, skove og landbrug langs den gamle nedlagte ’skæve’ togbanemellem Silkeborg og Esbjerg, der nu er lagt om til rekreationssti.

Småskolen ligger i Christianshede Stationsby.

Småskolen består af en opholdsdel og en skoledel med børn og unge med særlige vanskeligheder fra 11 til 18 år med mulighed for at tage FSA9.

Den specifikke målgruppe er børn og unge med omsorgssvigt, opmærksomhedsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser og udviklingshæmning

jf. Serviceloven §66 stk .1 nr. 5.

Småskolen Christianshede tilbyder efterværnsforløb til unge, der har gavn af fortsat at være på stedet udover deres 18.år.

 

Koncept

Kendetegnende for Småskolen Christianshede er dyr, natur og rejser. Vi har tradition for studierejser i Europa, men har også været i mange andre lande.

På stedet har vi kameler, æsler, parakitter og andre fugle, grise, kaniner, en python slange og mange andre dyr, som vi dels lærer om, dels passer sammen hver dag samt viser frem for besøgende. Dyreklassen tager også på besøg til børnehave- og skoleklasser og viser dyrene frem og fortæller om dem.

Småskolen Christianshede  er et sted, hvor voksne og unge sammen kan skabe et miljø med plads til at være sammen, at lære, at prøve sig frem, at tage ansvar for sig selv, hinanden og stedet med alt, som det byder på.

Opholdsdelen arbejder i forhold til KRAP konceptet, og skoledelen arbejder i forhold til en række pædagogiske principper kogt ned til praktisk-teoretisk-praktisk indlæring med en stærk understøttende undervisning.

 

Samarbejdspartnere

Socialtilsyn Midt fører driftsorienteret tilsyn med Småskolen Christianshedes opholdsdel efter Socialministeriets retningslinjer, jf. § 6 i lov om Socialtilsyn.

Småskolen Christianshede har driftsoverenskomst med Ikast-Brande Kommune, som fører tilsyn med skoledelen.

 

Om pædagogisk og kulturelt samarbejde

Lærerne på skoledelen og opholdsdelen arbejder sammen omkring spørgsmål som læring, pædagogik, kultur og sport samt træning i, at børnene og de unge får sociale kompetencer, og at de har mod på livet.

 

Samarbejde med andre skoler og institutioner

Småskolen Christianshede har gennem mange år været med i interessefælleskabet Tvind.

Småskolen Christianshede deltager i forskellige årlige sportslige og kulturelle begivenheder som OL, vinterkoncert og sommerteater med andre skoler.

Disse betales for gennem specifikke samarbejdsaftaler, der laves fra gang til gang og betales af de deltagende skoler med et per capita beløb.

 

Samarbejde med lokalsamfundet

Småskolen Christianshede har også mange lokale samarbejdspartnere omkring den daglige drift af skolen, hvor madindkøb, vedligeholdelse af bygningerne, foder til dyrene betales ud til lokalsamfundet.


Medarbejderstaben

Småskolen Christianshedes medarbejderstab består dels af uddannede lærere og pædagoger og dels af en række medarbejdere med andre uddannelser. Dette bidrager til stedets dynamik og udviklingen af de unge på en positiv måde.

Eftersom de anbringende kommuner har en måneds opsigelsesvarsel af det anbragte barn eller unge menneske, har medarbejderstaben også kun en måneds opsigelsesvarsel, hvorfor der ikke foreligger en overenskomst, som ellers normalt er normeret til en tre måneders opsigelsesfrist.

 

Stedets økonomi

Småskolen Christianshedes regnskaber revideres af revisorfirmaet Beierholm i Holstebro.

Driften af Småskolen kommer via betalinger fra de kommuner, der henviser unge til hhv. skoledelen og/eller opholdsdelen.

Budgetter og opholdstakster godkendes af Socialtilsyn Midt. Al information ift. budgetter, årsrapporter og brug af offentlige midler er offentligt tilgængelige, ligesom tilsynsrapporter og årsregnskaber for opholdsstederne er det.

Alle midler som opholdsstederne modtager fra kommuner, dvs. opholdsbetaling for henviste børn og unge anvendes i overensstemmelse med de godkendte budgetter, med det formål at støtte den enkelte ift. personlig udvikling. Udviklingsmålene er beskrevet i den anbragte unges Handleplan, jf. Serviceloven §140, som udfærdiges af den anbringende kommune.

Alle offentlige midler bliver fuldt ud afregnet og revideret ift. til dette formål, og bliver ikke og kan heller ikke bruges til noget andet formål.

 

Bestyrelsen

Øverste besluttende myndighed på Småskolen Christianshede er bestyrelsen, der består af 5 medlemmer med forskellige social-pædagogiske erfaringer.

Den daglige drift foretages af forstanderen, souschefen og opholdsdelslederen i tæt samarbejde med lærerne og pædagogerne.

 

Velkommen

I er altid velkommen til at komme på besøg til en kop kaffe og en rundvisning.

Hvis I har yderlige spørgsmål, er I velkommen til at sende dem til

Niels Matthiessen, e-mail: info@christianshede.dk

Sitemap
Print
Til forside
Besøg os på Facebook

Småskolen Christianshede

www.christianshede.dk

CVR: 10198844

Se vores billedgalleri »

Adresse

Christianshedevej 46

7441 Bording

Find os på kortet »

Kontakt os
Tlf. 86 86 92 22

E-mail: info@christianshede.dk

Gå til kontakt »